• தகவல் தொழில்நுட்ப வளங்கள் அபிவிருத்தி அதிகார சபை

    வரவேற்கிறோம்

எங்கள் சேவைகள்

மரியாதைக்குரிய கவர்னர்

Mr. Roshan Goonetileke

பிரதான செயலாளர்

திருமதி. ஜே.எம்.சி. ஜயந்தி விஜேதுங்க

கல்வி அமைச்சின் செயலகம்

எஸ்.விஜயபண்டு

தலைவர்

தில்ஷன் ஜெயவர்தன

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

எங்களை கண்டுபிடி

© Copyright 2019 - Information Resource Development Authority | Last Modified Time : Mar 26, 2020 @ 12:45 am